Następne Obozy

Cennik

Cena za zajęcia - dla dorosłych

18,00 45 min

  • Bilet na pływalnię w cenie

  • Przypominamy o możliwości odrobienia zajęć w przypadku choroby

Cena za zajęcia - dla dzieci do 4-tego roku życia

10,00 45 min

  • Bilet na pływalnię w cenie

  • Przypominamy o możliwości odrobienia zajęć w przypadku choroby

Cena za zajęcia - dla dzieci od 5 roku życia

15,00 45 min

  • Bilet na pływalnię w cenie

  • Przypominamy o możliwości odrobienia zajęć w przypadku choroby

Lekcja indywidualna

40,00 + bilet wstępu