Najbliższe wydarzenia

Szkolenia na stopień Ratownik Wodny (Moduł I, II, III)

Wszystkich chętnych zapraszamy!

PIŁA AQUA PARK

Przygotowanie: strój sportowy, strój pływacki, pianka.

Będąc Ratownikiem

 • RATUJESZ ŻYCIE
 • ROZWIJASZ SIĘ
 • POZNAJESZ NOWYCH LUDZI 
 • MASZ ATRAKCYJNĄ PRACĘ I CIEKAWE WAKACJE

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych, a w szczególności:

 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Wymagania formalne, uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:

 • ukończone 12 lat;
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
 • pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką.

Absolwent szkolenia przystępujący do egzaminu musi posiadać ukończony 17 rok życia (w przypadku ubiegania się o uprawnienia Ratownika Wodnego po zakończeniu szkolenia Etap 3)

ETAP 1 - 500 zł

SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (Młodszy Ratownik WOPR)

ETAP 2 - 500 zł

SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (Ratownik WOPR)

ETAP 3 - 500 zł

SZKOLENIA RATOWNIKA WODNEGO (Ratownik WODNY)

ETAP 1 i 2 - 850 zł

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO

ETAP 2 i 3 - 850 zł

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO

ETAP 1 i 2 i 3 - 1150 zł

SZKOLENIE RATOWNIKA WODNEGO

Cena obejmuje

Wszystkie koszty związane z kursem wraz z otrzymaniem Legitymacji WOPR.

Pierwsze zajęcia (praktyczno-organizacyjne). Uczestnicy powinni być przygotowani do wejścia do wody.